• Aan de vooravond van een prachtige sportzomer stoppen we er even mee als amateurvoetballers. Nog even de afsluiting van het seizoen met een mixed toernooi een BBQ en we kunnen genieten voor de buis. Net als vorig jaar wil ik jullie graag even bijpraten over het wel en wee van onze club.

  We hebben dit jaar opnieuw stappen gezet om tot een toekomst bestendige organisatie te komen. Op een heidag in januari hebben we als bestuur met elkaar een nieuw organogram gemaakt met een duidelijke en behapbare taakverdeling. Deze is in de ALV van mei, geaccordeerd door de vergadering.

  We gaan naar 7 bestuursleden en een aantal commissievoorzitters. Bestuursleden besluiten gezamenlijk over alles , de commissievoorzitters alleen over hun portefeuille.  De functies in dagelijks bestuur, worden vervuld door Harry Oosterhuis, voorzitter, Rämon Vermeulen, secretaris en Robert Dallinga, penningmeester. We kennen de post Marcom, Bert Jan Lukje en hebben nu een bestuurspost Voetbalzaken die bezet wordt door 2 mensen Eric Assen en Rien Kerssies. Hieronder valt alles wat met voetbal te maken heeft.  Tot slot Algemene Zaken waar Coenraad Wuestink de post vervult, en onder hem de commissies kantine en accommodatie.  Ook de vrijwilliger coördinator valt hieronder. Dit is nog een vacature die we bezig zijn in te vullen. Mathijs Faassen en Gezinus Jansen schuiven regelmatig bij de vergadering aan als voorzitters van kantine cie. en accommodatie cie. Zie voor de het volledige organogram functies en taken de website

  Met het vrijwilligers beleid gaat het wel de goede kant op, maar ook nu is de lijst van te incasseren bijdrage weer te groot. Voor de duidelijkheid, dit is een boete omdat je de verplichting van vrijwilligerswerk binnen deze club, niet of onvoldoende bent nagekomen. Het is geen vrijbrief zoals sommigen denken.

  We blijven groeien en we zitten nu ruim boven de 700 leden.

  Accommodatie

  Vorig najaar kregen we, tot ieders plezier, eindelijk het nieuwe kunstgrasveld. Helaas blijft ons trainingsveld zeer water gevoelig , de reden waarom trainingen niet doorgaan of dat we ze moeten verschuiven naar kunstgras of veld 2.

  Het verzoek om van het trainingsveld een extra kunstgrasveld te maken vooruitlopend op de renovatieplannen is bij de gemeente bekend. Ook rugby zit namelijk te springen om een extra veld. Bij realisatie, kan veld 3 kan dan aan hen verhuurd worden. Een win-win situatie voor de gemeente.

  Schreef ik vorig jaar over plannen voor renovatie nieuwe Sportpark. We zijn nu een jaar verder, de gemeente heeft het opgepakt, heeft/zal een projectleider aanstellen en is aan de bal. Maar er is nog steeds geen duidelijk plan of planning. Zal dus ook nog wel even duren.

  In het kader van de verduurzaming hebben we zelf wederom een stap gezet door te gaan werken met op afstand bestuurbare thermostaat kranen, ook de zonnepanelen hebben voor het eerst volop gewerkt.

  In dit kader is er ook goed nieuws van de gemeente. We krijgen dit najaar zowel op hoofveld als trainingsveld LED verlichting. We zijn bezig om te bezien of veld 2 ook van LED verlichting voorzien kan worden. Dit vergt echter een forse investering omdat we dit zelf moeten betalen als club. Maar toch willen we dit voor het volgende winterseizoen gerealiseerd hebben.

  In 1926 bestaan we 100 jaar. We hadden gehoopt het 100-jarig bestaan van SV Zwolle, te kunnen vieren op een nieuw sportpark. Dat zal helaas niet gaan lukken. Een enthousiaste commissie is al wel druk bezig met plannenmakerij om het feest groots te vieren.

  Voetbalzaken

  De organisatie van de voetbalzaken voor volgend seizoen, liep al volgens de nieuwe werkwijze, waarbij in principe Eric Assen senioren en Rien Kerssies jeugd doet, maar er gebeurt tot ieders tevredenheid,  ook veel samen, bijv. trainers gesprekken.

  Gesprekken met spelers , trainers en ouders kosten veel tijd en energie van hen en de coördinatoren maar het is weer gelukt. Niet iedereen zal volledig tevreden zijn maar ik hoop dat, dat het plezier van het kind niet in de weg staat. Voetbal is tenslotte een teamsport en dat vereist soms keuzes in belang van het team of club. Het dit jaar aangenomen beleidsplan jeugd hielp hen daarbij.

  De zaken voor komend seizoen, waar men maanden mee bezig is geweest, zijn dan ook rond. Nagenoeg iedereen weet in welk team hij/zij speelt, wie de trainer is en wanneer er getraind kan worden. De laatste vacatures worden in gevuld.

  Nu de materialen nog regelen: shirts, ballen, hesjes, pionnen, waterzak,  bidons en alles is gereed voor een nieuw seizoen. Gelukkig hebben ze daarbij hulp van de goed functionerende kledingcommissie. Dat lijkt dood normaal,  maar is het natuurlijk niet. Denk er eens aan, wanneer je weer eens iets te mopperen hebt.

  Financieel

  We hebben de cijfers van afgelopen seizoen nog niet definitief maar het zal in ieder geval positief uitpakken, we hebben min of meer binnen budget gewerkt. De begroting voor volgend seizoen in grote lijnen gelijk gebleven. Wel gaat er iets meer geld naar de jeugd. We waren helaas genoodzaakt de contributie met 4-5 % te verhogen, na de grote inflatie van vorige jaren waardoor alles duurder is geworden.

  Kantine

  De kantine werkwijze met verantwoordelijke teams werpt zijn vruchten af, de teams snappen het nu en pakken hun rol op. Daarmee loopt het weekend goed qua barbezetting. Helaas wordt het wel eens vergeten, en dan is er een acuut probleem. De “vaste” vrijwilligers lossen het meestal wel weer op maar toch. Zoals er door de week, wanner de teamleiders verantwoordelijk zijn, er soms ook wel iets mis gaat. Er wordt echt wel eens “vergeten” af te rekenen , als men een biertje getapt heeft of een colaatje uit de koelkast pakt. Wijs er elkaar op. Met elkaar is dit de wijze om betaalbaar te blijven. En U kent het gezegde vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

  Marcom

  Er is nog zelden in de geschiedenis zoveel gecommuniceerd als tegenwoordig met What’s app op onze smartphones en via website en sociale media. Maar ook hiervoor heb je de nodige vrijwilligers nodig die dit doen en bijhouden, en die hebben we gelukkig. Hieronder valt ook sponsoring, dit gaat goed maar hier kunnen we ook nog wel versterking gebruiken.

  Slot

  Dit schrijven was om jullie op de hoogte te houden wat er speelt bij jouw vereniging. Het geeft hoop ik, meer inzicht in wat de vele vrijwilligers doen, gezien en ongezien, om het allemaal probleemloos te laten verlopen.

  Ik dank al die vrijwilligers voor de inzet voor de club, klein of groot, met elkaar lukt het.

  En ik wens jullie allemaal een goede vakantie toe en tot ziens eind augustus begin september wanneer het voetbalseizoen weer opstart met trainingen en bekerwedstrijden.

  Harry Oosterhuis, voorzitter SV Zwolle