• Beste allemaal, in het kader van het doorontwikkelen van onze jeugdopleiding wil ik alle trainers, coaches, coördinatoren en andere belangstellenden graag uitnodigen voor een themasessie. Deze themasessie zal onderdeel uit gaan maken van ons nieuwe jeugdvoetbalbeleid en opleidingsplan.

  In deze eerste themasessie zal de manier waarop wij willen spelen binnen SV Zwolle centraal staan. Vanuit het spelidee zullen we gezamenlijk gaan bepalen hoe onze speelwijze er uit zal gaan zien. Zonder jullie input is dit niet mogelijk.

  Onderdelen die wij in deze themasessie zullen behandelen zijn:

  - spelidee SV Zwolle
  - speelwijze/spelprincipes
  - teamfuncties

  Deze themasessie zal plaatsvinden op maandag 27 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in de kantine van SV Zwolle. Opgeven hiervoor kan via de coördinatoren of een persoonlijke app aan mij.

  Met vriendelijke groet,

  Harjan Jansen
  Hoofd Opleidingen SV Zwolle
  06-50405293