• Beste trainers, leiders en ouders Graag wil ik jullie uitnodigen om op maandag 24 oktober 2022 (van 19.30 tot 21.00 uur) aanwezig te zijn bij weer een nieuwe themasessie van SV Zwolle.

  Tijdens deze themasessie zal het jeugdvoetbalbeleid van SV Zwolle centraal staan. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod zullen komen zijn de volgende:

  - Visie Jeugdvoetbal SV Zwolle
  - Ontwikkeling versus resultaat
  - Jaarplanning en periodisering
  - Voetbalschool
  - Teamindelingen en selecteren
  - Communicatie en overleg

  Tijdens deze themasessie hoop ik jullie mee te kunnen nemen in de ontwikkeling die het jeugdvoetbal binnen SV Zwolle doormaakt en duidelijkheid te geven over hoe wij als club met spelers, trainers, leiders en ouders om willen gaan. Dit alles met als uitgangspunt dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving.

  Tot de 24e bij SV Zwolle!

  Met vriendelijke groet,

  Harjan Jansen
  Hoofd Opleidingen sv Zwolle