• In de allereerste plaats hopen we dat het u en uw geliefden goed gaat in deze gezondheidscrisis. Er zijn ons helaas een aantal leden ontvallen in deze periode, al dan niet door corona. Van een aantal leden hebben we vernomen dat men corona had, van velen waarschijnlijk ook niet. Ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis is getroffen. We hopen dat u allen zo snel mogelijk weer kunt sporten.

  Nadat we lang bleven hopen dat we de ledenvergadering fysiek konden houden, hebben we toch moeten besluiten deze virtueel af te werken. We lopen tegen de deadline van de wettelijke uitstel mogelijkheid aan. Hoewel we ons realiseren dat er in de statuten staat dat er 21 dagen tussen uitnodiging en vergadering moet zitten, hebben we gezien de bijzondere omstandigheid toch besloten de vergadering op 30 april  te houden. Mochten er overwegende bezwaren hiertegen komen zullen we ons nader beraden.

  Aanmelden voor de digitale ledenvergadering is noodzakelijk. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris@svzwolle.nl. U ontvangt dan via de mail een link om deel te nemen aan de vergadering.

  Mochten er verdere vragen of bezwaren zijn dan kunt u deze tot 72 uur met redenen , voor de vergadering indienen op secretaris@svzwolle.nl.

  Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen ook op dit e-mailadres gesteld worden. Doe dit wel uiterlijk 72 uur van tevoren en voorzien van 10 ondersteunende handtekeningen, anders is het niet rechtsgeldig.

  Bestuur SV Zwolle

  Agenda digitale Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 april

  Het bestuur van de SV nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op 30 april, om 20.00 uur digitaal.

   

  Agenda:

  1. Opening voorzitter

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen ledenvergadering 2019

  4. Secretarieel verslag seizoen 2019/ 2020

  5. Exploitatie voetbal seizoen 2019/2020 & begroting 2020/2021

  6. Verslag kascommissie

  7. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar: Secretaris Rämon Vermeulen

                                         Marcom Bert Jan Lukje

   8. Benoeming bijzondere leden

  9. Bestuursmededelingen

  10. Rondvraag

  11. Sluiting