• Hoewel velen nog op vakantie zijn, anderen nog op vakantie gaan, begint ons 1e team alweer met trainen en zijn de eerste Nederlandse clubs Europees alweer uitgeschakeld.

  En ook het besturen staat niet stil, zo lees ik gisteren in de Stentor weer over bezuinigingen in de sport, die B&W opnieuw meent te moeten opleggen, in haar voorstel aan de raad. En nee dat is geen berichtje uit de komkommertijd maar harde realiteit.

  Lees ook dat de huur niet verhoogd mag worden, maar wat dan wel?.

  De vorige bezuinigingsronde gaf ons al een extra kostenpost van zo’n 3.000 euro per jaar. We moeten namelijk het groen onderhoud buiten de afrastering zelf doen. Gras tussen tegels weghalen met vrijwilligers lukt nog wel, maar bramenstruiken in bedwang houden, hoog onkruid en gras onder aan de sloten weghalen vereist specialistisch materiaal, wat te gevaarlijk is om aan vrijwilligers over te laten. Dat moet je dus inhuren en dat kost geld. Vroeger deed de Rova dat gewoon. Ongetwijfeld veel efficiënter en effectiever dan nu, waarbij iedere club het zelf maar moet uitzoeken.

  En gaan we nu opnieuw dezelfde kaasschaaf methode gebruiken bij gebrek aan creativiteit of kijken we nu eens fundamenteel naar de rol van sport in onze samenleving.

  Sport wordt door onze gemeente nog steeds niet op voldoende waarde geschat. De gemeente Zwolle ziet sport niet als domein waarvoor ze verantwoordelijk is.

  De bijdrage van sport op zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid, meer bewegen, ter bestrijding van obesitas, ter bestrijding van sociaal isolement, ter bestrijding van eenzaamheid. Sport als vrijwilligerswerk, als een positieve dagbesteding, etc. Het wordt met de mond beleden, maar we vinden het niet terug in beleid.

  Het sportpark is zo langzamerhand ook de enige plek waar man en vrouw, jong en oud, arm en rijk, zwart of wit, buitenlander of Nederlander, gelovige en ongelovige, met elkaar integreren.

  Nu hoor ik U zeggen, dat zijn toch ook geen taken van de sport?

  Daarvoor hebben we de zorg, een apart domein. Waar eerst met dikke rapporten bewezen wordt dat bovenstaande echt een probleem is, waar iets aan gedaan moet worden. Vervolgens komt er landelijk miljoenensubsidie vrij voor een dergelijke aanpak. We zetten een nieuwe infrastructuur op om dit lokaal te verdelen en programma’s te bedenken hoe dit geld te besteden. En ineens zijn er allerlei instanties en personen die subsidie zien en hiervoor iets bedenken.

  Vervolgens moet dit natuurlijk gecontroleerd worden. Uiteindelijk is er ook nog een klein beetje geld over om de programma’s daadwerkelijk uit voeren. Evaluatie van de besteding en de effecten van de vele miljoenen die aan de programma’s worden uitgegeven heb  ik niet gezien?

  Dus ja, als sport kan je hier veel betekenen. Als je maar een klein deeltje van dat geld in het zorgdomein zou besteden aan de sport. Sport heeft al een goede infrastructuur, heeft ruimte, programma’s, kent al controle, werkt lokaal, en ja daar horen goede evaluatie afspraken bij over de uitkomsten. Dan zijn er helemaal geen bezuinigingen nodig, maar is er geld waar we de sport mee kunnen faciliteren, en kunnen we zelfs nog besparen op de zorg.

  Zouden de doelen die we beogen als maatschappij dan niet veel effectiever en efficiënter behaald worden, ik ben ervan overtuigd.

  PS; Er zijn voorbeeldgemeentes waar dit “over de schutting” denken al succesvol is.

  Harry Oosterhuis

  Voorzitter Sv Zwolle