• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober heeft SV Zwolle een nieuwe voorzitter gekozen. Wim van Enteren heeft na zes jaar voorzitterschap afscheid genomen. Hij kreeg uit handen van zijn opvolger Harry Oosterhuis de Zilveren Speld uitgereikt.

    Inmiddels zijn we weer een tijdje verder. Het bestuur van SV Zwolle is inmiddels druk bezig met het invullen van de nieuwe organisatie (zie ook het jeugdplan in deze nieuwsbrief). ,,Er is een projectgroep benoemd die met de invulling van de nieuwe organisatie aan de slag gaat. Ik hoop dat degenen die benaderd worden positief meewerken, in het belang van de club’’, aldus voorzitter Harry Oosterhuis.

    Het bestuur hoopt bij de volgende Algemene Ledenvergadering het plan helemaal te kunnen presenteren zodat we na de winterstop in de nieuwe organisatie aan de slag kunnen. In de volgende Rondo krijgt u een nadere kennismaking met onze nieuwe voorzitter Harry Oosterhuis.
    Oosterhuis volgt Van Enteren op