• Afgelopen maandag werd er, onder leiding van ons Hoofd Opleidingen Harjan Jansen, afgetrapt om het nieuwe jeugdvoetbalbeleid binnen SV Zwolle vorm te geven. Met meer dan 20 belangstellenden is er onder meer samengewerkt aan de voetbalidentiteit van SV Zwolle.
   
  Uitgangspunt van het nieuw te ontwikkelen jeugdvoetbalbeleid is: 'Ontwikkelen met plezier en prestaties door plezier'.
   
  De eerste opdracht die de aanwezigen kregen was het formuleren van de voetbalidentiteit van SV Zwolle. Vanuit de missie en visie in het verenigingsbeleid moest er worden nagedacht over hoe wij als SV Zwolle bekend willen staan, waar het gaat om de manier waarop we willen voetballen. Dit heeft geleid tot een pakkende visie, het spelidee, die SV Zwolle goed omschrijft.
   
  Als SV Zwolle willen we verzorgd en aanvallend voetbal spelen, door goed samen te werken als totale team, vanaf het opbouwen van achteruit tot het druk zetten bij balverlies, altijd met respect voor medespelers, tegenstanders, begeleiding en scheidsrechters.
   
  Vanuit dit spelidee hebben de deelnemers uitleg gekregen over spelprincipes. Spelprincipes zijn niets meer en minder dan een verzaling voetbalafspraken die ons spelidee ondersteunen en versterken en het voor onze spelers makkelijker maken in het veld. In groepjes zijn de deelnemers dan ook bezig geweest om voor de verschillende leeftijdscategorieën een aantal van deze spelprincipes te formulieren. Voorbeelden van wat hier zoals uit is gekomen, zijn:
   
  - Bij balbezit tegenstander staan onze spelers altijd tussen de tegenstander en de goal
  - Bij balverlies proberen we de bal zo snel mogelijk te heroveren
  - In de opbouw willen we zo veel mogelijk vooruit voetballen, via het middenveld, zonder de bal blind naar voren te trappen
  - Na het veroveren van de bal zo snel mogelijk de vrije ruimte zoeken, in eerste instantie vooruit maar als de situatie het niet toelaat achteruit
  - Als we kunnen passen (passlijn open), passen we
   
  Dit zijn maar enkelen voorbeelden van wat de deelnemers hebben bedacht en dat is een uitstekend begin. Uiteindelijk zullen we door deze spelprincipes structuur en vastigheid bieden voor al onze trainers, spelers en coaches, waardoor het makkelijker en leuker wordt tijdens de trainingen en wedstrijden.
   
  Als laatste is er gesproken over het herstructureren van de voetbalschool op de woensdagmiddag. Uitgangspunt hierbij is om voor alle teams/spelers t/m de JO12 dezelfde trainingen aan te bieden die aansluiten op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Na enig overleg is er besloten om op de woensdagmiddag over te gaan naar carrouseltrainingen, waarbij de trainers met hun eigen groep langs de oefeningen gaan.
   
  Afgelopen woensdag is hier een begin mee gemaakt, en al was het best even wennen, de spelertjes hebben ondanks het mindere weer, vol plezier op het veld gestaan.
   
  Als laatste hebben we de themasessie afgesloten met een vooruitblik op de volgende sessie, 'Spelprincipes trainbaar maken'. Tijdens deze sessie zal ook PEC Zwolle aanwezig zijn om hun visie hierop te geven.
   
  Ten slotte is er gevraagd om een werkgroep samen te stellen die samen met ons Hoofd Opleidingen verder gaat werken aan het nieuwe jeugdvoetbalbeleid. Belangstellenden hiervoor kunnen zich aanmelden bij Harjan Jansen. Hierbij is het niet noodzakelijk dat je bij de Themasessie bent geweest, dus iedereen is bij deze van harte welkom om zich aan te melden en mee te denken over ons nieuwe jeugdvoetbalbeleid.
   
  Al met al kijken we terug op een geslaagde avond, met levendige discussies, en met betrokken deelnemers die het beste met de vereniging en de spelers voor hebben en graag tot de volgende Themasessie op maandag 29 november 2021.