• Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op maandag 25 november om 20.00 uur in het clubhuis. Het clubhuis is voor overige activiteiten vanaf 19.30 gesloten.

  De agenda voor de ALV op maandag 25 november:

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2018*
  4. Secretarieel verslag seizoen 2018/ 2019*
  5. Exploitatie voetbal seizoen 2018/2019 & begroting 2019/2020*
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming bijzondere leden

  Pauze

  8. Bestuursvoorstellen
  9. Vacature Vrijwilligerscoördinator
  10. Kantineverbouwing
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  * de notulen zijn een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage beschikbaar.