• Het bestuur van SV Zwolle nodigt al haar leden uit voor de Algemene
  Ledenvergadering van SV Zwolle op maandag 29 oktober. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine.

  Agenda:
  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2017/18
  4. Secretarieel verslag seizoen 2017/18
  5. Financiën
  6. Benoeming bijzondere leden / Stilstaan bij onze vrijwilligers

  Pauze

  7. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid
  Aftredend voorzitter Wim van Enteren
  Benoeming van Harry Oosterhuis tot voorzitter
  Benoeming van Bert Jan Lukje tot bestuurslid Marcom
  Tegenkandidaten kunnen van tevoren melden bij het secretariaat
  8.Stand van zaken bezetting essentiële posities en (jeugd)organisatieplan
  9.Rondvraag Rondvraag
  10.Sluiting

  De kantine is deze avond vanaf 19:30 uur gesloten voor andere activiteiten.