• Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 15 mei. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Marslanden (de kantine is voor overige activiteiten vanaf 19.30 uur gesloten).

  Agenda Algemene Ledenvergadering 15 mei:

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2022*
  4. Exploitatie voetbal seizoen 2022-2023 (9 maand) en begroting 2023-2024
  5. Contributie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  * De notulen zijn een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage beschikbaar.