• AED bij SV Zwolle

  SV Zwolle beschikt over een AED, de zogeheten Automatisch Externe Defibrillator. Hoe werkt een AED en hoe ga je te werk in geval van gebruik van het reanimatie-apparaat?

  - Zorg voor veiligheid: zowel voor het slachtoffer als voor jezelf
  - Controleer bewustzijn en/of het slachtoffer reageert
  - Indien slachtoffer reageert, stabiliseer deze houding of breng in stabiele zijligging
  - Indien slachtoffer NIET reageert: Roep om hulp
  - Vraag 112 te bellen en geef door dat het slachtoffer niet reageert
  - Geef vervolgens commando: Haal AED
  - Controleer de ademhaling en open de luchtweg door hoofdkantel-kinliftmethode
  - Kijk en luister gedurende enkele seconden naar ademhaling
  - Is er geen ademhaling, maak de luchtweg vrij en start reanimatie
  - Start 30x borstcompressie – 2x beademen neus dichtgeknepen
  - Blijf dit herhalen tot de AED is gebracht.

  Het AED-apparaat bij SV Zwolle bevindt zich in de gang van de kleedkamers. Het apparaat geeft in principe aan wat de handelingen moeten zijn.

  - Open de AED en sluit deze aan volgens gesproken instructies.
  - Bij tussenpozen zal de AED aangeven de hartmassage te continueren
  - Is er tussentijds géén herstel, blijf reanimeren totdat de ambulance is gearriveerd